KontaktJUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Proděkanka pro mezinárodní vztahy FPR ZČU
Sady pětatřicátníků 14, Plzeň
Místnost: PC 314
Telefon: +420 377 63 7440, +420 377 63 7441
e-mail: forejtova@kup.zcu.czIvana Jurčová
asistentka pro mezinárodní vztahy FPR ZČU
Sady pětatřicátníků 14, Plzeň
Místnost: PC 314
Telefon: +420 377 63 7440, +420 377 63 7441
e-mail: jurcova@kup.zcu.cz